Girdi yapan

Akaryakıt istasyonlarında Paratoner neden önemlidir?

Paratoner, yıldırımsavar veya şimşekçeker, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan şiddetli ışık görüntüsüne şimşek denir. Şimşeklerin yıldırıma dönüşebilmesi için bulutların yeryüzüne yakın birşekilde paralel olarak durup, elektron alışverişi yapması gerekir. Bu olaydan sonra elektronların izlediği yol şiddetli bir ateş topuna dönüşür ve […]

Nefeslikler hakkında detaylı bilgi

Akaryakıt ürünleri -50 C°’ye kadar buharlaşabilmektedir. Yer altına gömülü vaziyette bulunan akaryakıt tanklarının içinde de buharlaşmadan kaynaklanan gaz birikimi her zaman olacağı için bu biriken yakıt buharının sıkışıp tehlike arzetmemesi ancak tanktan çıkacak havalandırma hattı ile gerçekleşebilir. Bu hattan tanka gerek yeni yakıt ikmalı sırasında gerekse mevcut tankın boş hacminden fazla yer tutan akaryakıt buharının […]

Tank temizliği nedir?

Yakıt tankları içerisinde atıl vaziyette bulunan tortular; tankların çürümesine, zehirli gaz çıkarmasına, yakıt tüketiminin artmasına, yakıtın özelliğini kaybetmesine, sıcak su devir daim sempantinleri üzerinde katmanlaşarak tankın içine ısıyı vermemesi nedeniyle ısı kaybına, devamlı olarak yakıt tankının tam kapasite ile dolmamasına, cihazların sık sık tıkanarak arızalanmasına sebebiyet vermektedir. Firmamız tarafından kalite kontrol araçlarına entegre edilen tank […]