Tel: (0412) 262 27 00 (iki hat)
Fax: (0412) 262 27 02
E-Mail: [email protected]
Adres: Cumhuriyet Mah. Elazığ Bulv. No:36 Yenişehir / DİYARBAKIR