Nefeslikler hakkında detaylı bilgi

Akaryakıt ürünleri -50 C°’ye kadar buharlaşabilmektedir. Yer altına gömülü vaziyette bulunan akaryakıt tanklarının içinde de buharlaşmadan kaynaklanan gaz birikimi her zaman olacağı için bu biriken yakıt buharının sıkışıp tehlike arzetmemesi ancak tanktan çıkacak havalandırma hattı ile gerçekleşebilir. Bu hattan tanka gerek yeni yakıt ikmalı sırasında gerekse mevcut tankın boş hacminden fazla yer tutan akaryakıt buharının tahliyesi sağlanır.

Akaryakıt istasyonlarında yangın çıkma riskine göre bölgelere ayrılır. Tehlikeli bölgeler, patlama ihtimallerine göre 3 gruba ayrılır. Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap içleri gibi bölgeler 0. Bölge, patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolum borusu civarı ve armatürler gibi bölgeler 1. Bölge, patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olmadığı ve fakat olması halinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu,tankların yakın çevresi gibi bölgeler 2. Bölge olarak gruplandırılmaktadır. Nefeslikler bölge 0’da yer alıp, her daim bu bölgede akaryakıt buharı yer alabilir. Nefeslikler TS12820’ye uygun olmalıdırlar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir