Petrol fiyatlarını neler etkiler? Benzin, mazot ve LPG neden artar?

Petrol fiyatlarını etkileyen çok fazla etmen bulunur. Fakat bunlardan en önemli olanlarını sizlerle paylaşacağız. Hatta direkt en önemli faktörünü hemen söyleyelim. Bir çoğunuzunda tahmin edebileceği gibi dolar kurunun artması veya azalması direkt etki eder. Çünkü petrol Amerikan Doları (USD) bazlı işlem görür. Bu yüzden de tüm dünyada petrol fiyatları dolar kurunun oynaklığına bağlıdır.

Öte yandan alternatifi olmayan bir enerji kaynağı olarak bilinen petrol, dünya yakıt enerji ihtiyacının 1.derece maddesidir. Ama rezervleri her geçen gün erimeye devam ediyor. Miktarı azaldıkça fiyatı artacaktır. Alternatif bir enerji kaynağının bulunması ve petrolün yerini alması lazım. Bunu bilim insanları şuan araştırıyorlar. Tabi bazı enerji kaynakları petrole alternatif olmaya çalışıyor ama bunu ne kadar başarılı kılabiliyorlar zaman gösterecek.

Kaynak: Nekadarmaasi.com

Akaryakıt istasyonlarında Paratoner neden önemlidir?

Paratoner, yıldırımsavar veya şimşekçeker, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçtır. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan şiddetli ışık görüntüsüne şimşek denir. Şimşeklerin yıldırıma dönüşebilmesi için bulutların yeryüzüne yakın birşekilde paralel olarak durup, elektron alışverişi yapması gerekir. Bu olaydan sonra elektronların izlediği yol şiddetli bir ateş topuna dönüşür ve yıldırım oluşur. Yıldırımdan korunmak için binaların ve evlerin gök yüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer demir çubuktur. Topraklama sayesinde demir iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir. Akaryakıt istasyonlarında Paratonerler Bölge 0 denilen, akaryakıt buharının bulunması en yüksek alanlarından uzakta kurulmalıdırlar.

Nefeslikler hakkında detaylı bilgi

Akaryakıt ürünleri -50 C°’ye kadar buharlaşabilmektedir. Yer altına gömülü vaziyette bulunan akaryakıt tanklarının içinde de buharlaşmadan kaynaklanan gaz birikimi her zaman olacağı için bu biriken yakıt buharının sıkışıp tehlike arzetmemesi ancak tanktan çıkacak havalandırma hattı ile gerçekleşebilir. Bu hattan tanka gerek yeni yakıt ikmalı sırasında gerekse mevcut tankın boş hacminden fazla yer tutan akaryakıt buharının tahliyesi sağlanır.

Akaryakıt istasyonlarında yangın çıkma riskine göre bölgelere ayrılır. Tehlikeli bölgeler, patlama ihtimallerine göre 3 gruba ayrılır. Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap içleri gibi bölgeler 0. Bölge, patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolum borusu civarı ve armatürler gibi bölgeler 1. Bölge, patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olmadığı ve fakat olması halinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu,tankların yakın çevresi gibi bölgeler 2. Bölge olarak gruplandırılmaktadır. Nefeslikler bölge 0’da yer alıp, her daim bu bölgede akaryakıt buharı yer alabilir. Nefeslikler TS12820’ye uygun olmalıdırlar.

Tank temizliği nedir?

Yakıt tankları içerisinde atıl vaziyette bulunan tortular; tankların çürümesine, zehirli gaz çıkarmasına, yakıt tüketiminin artmasına, yakıtın özelliğini kaybetmesine, sıcak su devir daim sempantinleri üzerinde katmanlaşarak tankın içine ısıyı vermemesi nedeniyle ısı kaybına, devamlı olarak yakıt tankının tam kapasite ile dolmamasına, cihazların sık sık tıkanarak arızalanmasına sebebiyet vermektedir. Firmamız tarafından kalite kontrol araçlarına entegre edilen tank temizleme cihazları, yakıt tankı içindeki atıl tortuların temizlenmesi, tankın tam kapasite ile kullanılmasını, tankın çürümesinin önlenmesini, ısı derece seviyesinin yükselmemesini, yakıt tüketiminde tasarruf sağlanmasını, cihaz arızalarının azalmasını, zehirli gazlarının ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Yakıt tanklarının temizlenmesi; eğitimli ve uzman personel tarafından, gerekli tüm emniyet tedbirleri alınarak yakıt tankının içinde kalan tortu diyaframlı pompa ile dipten çekilir. Bu çekilen tortu (kirli yakıt); istasyon sahibine imha edilmek suretiyle verilir.